Milat gerçekten Hz. İsa’nın doğum tarihi midir?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan bir tarihtir. Günümüzde artık Hz. İsa’nın, MÖ 4 veya 6’da doğduğu kabul ediliyor. Araştırmacılar, bunu İncillerde geçen bilgilere dayandırıyor: Luka Kitabı’na göre İsa, Roma’nın Suriye ve Yudea eyaletlerindeki ilk nüfus sayımı sırasında doğmuştu; bu sayımın MÖ 6’da yapıldığına inanılıyor. Matya Kitabı’na göre İsa, Yudea Kralı Büyük Herod zamanında dünyaya gelmiş; bu kral MÖ 4’te ölmüştü. Ancak 16. yüzyılda Gregoryen takvimi hazırlanırken, İsa’nın doğduğu yıl (milat) 4-6 yıl sonrası olarak hesaplanmıştı ve takvim değiştirilemeyeceğinden bu tarih öylece kaldı.

Hz. İsa’nın hangi gün doğduğu da bilinmez. 25 Aralık tarihi kabul edilse de bunun doğru olma ihtimali son derece zayıftır. Bu tarih Romalılardan miras alınmıştı. Romalılar Mithras (Mitra) adlı tanrının doğum gününü 25 Aralık’ı kutlarlardı. Hz. İsa’nın doğum günü olarak bu tarihin kutlanmaya başlanması MS 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ancak bu, sadece batıdaki Hıristiyanlar arasında geçerliydi. Doğuda Hz. İsa’nın doğum günü olarak 6 Ocak kutlanıyordu.

Kimi kaynaklarda ise doğumun ekim ayında olduğu belirtilir. Bütün bu tarihler, MS 75 yılında kaleme alınmaya başlayan Yeni Ahit kitaplarının yazarları tarafından ortaya atılmış iddialardır.


Kaynak: NTV Tarih Dergisi, Ekim 2011

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir