Yazılar

Sümerce'den Türkçe'ye geçen kelimeler

Yapılan araştırmalardan, Mezopotamya ile kısmen de olsa Anadolu’da kullanılmış en eski dillerden olan Sümerce ve Akadça'dan Türkçe'ye pek çok kelimenin geçtiği anlaşılmıştır. Bu kelimeler arasında “temmuz”, “emmi”,…