Kömür develeri

1930'ların sonuna kadar İstanbul'un yakacak ihtiyacı, Karadeniz'den getirilen odun ve kömürle sağlanırdı. Odun ve kömürler iskelelere indirilir, oradan da develerle şehrin belli başlı meydanlarında satılırdı. Kış gelmeden…

Milat gerçekten Hz. İsa'nın doğum tarihi midir?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan bir tarihtir. Günümüzde artık Hz. İsa’nın, MÖ 4 veya 6’da doğduğu kabul ediliyor. Araştırmacılar, bunu İncillerde geçen bilgilere dayandırıyor:…
,

Kırmızı takkeli maymunlar

Onbeşinci yüzyıldan 18. yüzyıl başlarına kadar askerî ve ticarî kalyonlarda maymunlar korsan teknelerini gözlemekte kullanılırdı. Bunlar, Tersanekapısı civarındaki maymuncu dükkanlarında alınıp satılırdı. Hatta III. Murad…

Voynich elyazmasının gizemi

Ortaya çıktığı günden bu yana içinde ne yazdığı çözülememiş Voynich elyazmasının barındırdığı resimlerin de ne olduğu hâlâ anlaşılamadı. Onlarca teori ortaya atıldı ama hiçbiri kanıtlanamadı. Voynich Elyazması,…

Boşa giden bağış kampanyası

Osmanlı Devleti, 1910'larda donanmayı güçlendirmek istiyordu. O sırada İngiliz tersanelerinde yapılan iki dretnota talip oldu. Hazine'nin parası çıkışmayınca, Donanma Cemiyeti bağış kampanyası başlattı. Halk sadece para bağışında…

Sümerce'den Türkçe'ye geçen kelimeler

Yapılan araştırmalardan, Mezopotamya ile kısmen de olsa Anadolu’da kullanılmış en eski dillerden olan Sümerce ve Akadça'dan Türkçe'ye pek çok kelimenin geçtiği anlaşılmıştır. Bu kelimeler arasında “temmuz”, “emmi”,…

Kömürü gerçekten Uzun Mehmet mi keşfetti?

Zonguldak halkevi tarih kolu, 1930’larda maden kenti olarak gelişen Zonguldak için “kömürü keşfeden Uzun Mehmet” öyküsünü yazar. Bununla havzadaki yabancıların kutladıkları S t. Barbe yortusuna alternatif ulusal bir kömür…

İstanbul'un ilk resmi

İstanbul'un ilk basılı görüntülerini içeren Liber Chronicarum (Günlükler Kitabı), 12 Temmuz 1493 tarihinde Latince olarak yayımlandı. Kitap aynı yıl Almanca olarak da basıldı. Eserde yer alan 1809 illüstrasyon için 645 tahta…
, ,

Otomobile yol açan görevli

19. yüzyılda sürücüler arabalarını kullandıklarında, arabanın önünde bayrak tutarak yürüyen birileri olurdu. Bu bayrak taşıyıcıların görevi, yolu kullanan diğer insan ve araçları uyarmaktı.   Kaynak: Kolay…

İngiliz tarzı yamyamlık

ABD’nin kuruluşu sırasında Virginia kadar önemli rolü olan çok az eyalet vardır. İngilizler Kuzey Amerika’da kalıcı olarak ilk kez Virginia’da Jamestown’a yerleşmişti. 1607’de İngilizler James Nehri’ndeki bir…