Girdi yapan bozkok

Kömür develeri

1930’ların sonuna kadar İstanbul’un yakacak ihtiyacı, Karadeniz’den getirilen odun ve kömürle sağlanırdı. Odun ve kömürler iskelelere indirilir, oradan da develerle şehrin belli başlı meydanlarında satılırdı. Kış gelmeden de odun ya da kömürler evlerin depolarına yerleştirilirdi. Kuruçeşme’yi mesken tutan kömür depoları, uzun yıllar boyunca İstanbul’un kömür ihtiyacını karşıladı.

Milat gerçekten Hz. İsa’nın doğum tarihi midir?

Milat, bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğduğu yıl olarak ortaya atılan bir tarihtir. Günümüzde artık Hz. İsa’nın, MÖ 4 veya 6’da doğduğu kabul ediliyor. Araştırmacılar, bunu İncillerde geçen bilgilere dayandırıyor: Luka Kitabı’na göre İsa, Roma’nın Suriye ve Yudea eyaletlerindeki ilk nüfus sayımı sırasında doğmuştu; bu sayımın MÖ 6’da yapıldığına inanılıyor. Matya Kitabı’na göre İsa, Yudea Kralı […]

,

Kırmızı takkeli maymunlar

Onbeşinci yüzyıldan 18. yüzyıl başlarına kadar askerî ve ticarî kalyonlarda maymunlar korsan teknelerini gözlemekte kullanılırdı. Bunlar, Tersanekapısı civarındaki maymuncu dükkanlarında alınıp satılırdı. Hatta III. Murad devrinin işgüzar vaizi Şeyh Şucâ maymunların da insanlara benzedikleri için başlarını kapatmaları gerektiğini söylemiş, o tarihte İstanbul’daki 200’den fazla maymuna kırmızı takke giydirilmişti. Bazı kaynaklarda Osmanlı bahriyesine bağlı Tersane-i Âmirede, […]

Voynich elyazmasının gizemi

Ortaya çıktığı günden bu yana içinde ne yazdığı çözülememiş Voynich elyazmasının barındırdığı resimlerin de ne olduğu hâlâ anlaşılamadı. Onlarca teori ortaya atıldı ama hiçbiri kanıtlanamadı. Voynich Elyazması, Amerikalı antik kitap satıcısı ve koleksiyoner Wilfrid Voynich tarafından Roma yakınlarındaki Frascati kasabasında 1912’de bulundu. Wilfrid Voynich’e göre yazma 13. yüzyıldan kalmaydı. Hiçbir dile benzemeyen bir dilde yazılmıştı, […]

Neden kara kutu deniyor?

Çoğumuz Kara Kutu adı verilen uçuş kayıt cihazlarının siyah olmadığını, mümkün olduğunca dikkat çekmeleri için turuncu renkte olduğunu biliyoruz. Peki neden bu cihazlara kara kutu deniyor? Çünkü uçuş kaydedicinin ilk versiyonu Black adında bir adam tarafından icat edildi. (Bildiğiniz gibi İngilizce’de Black siyah anlamına geliyor.) Kara kutular başlarda kabinde söylenen her şeyi kaydederken, artık video […]

İngiliz tarzı yamyamlık

ABD’nin kuruluşu sırasında Virginia kadar önemli rolü olan çok az eyalet vardır. İngilizler Kuzey Amerika’da kalıcı olarak ilk kez Virginia’da Jamestown’a yerleşmişti. 1607’de İngilizler James Nehri’ndeki bir adada bulunan Jamestown’a yerleştiler. Bir efsaneye göre bu yerleşimi idare eden albay John Smith’i yerliler yakalar. Yerlilerin lideri Powhatan, albayın öldürülmesini ister. Fakat Powhatan’ın kızı Pocahontas onun affedilmesini […]

, ,

Yolu Türkiye’den geçen simyacı: Nicolas Flamel

Nicolas Flamel 1300’lü yıllarda yaşamış Fransız simyacıdır. Hakkındaki birçok efsane arasında en ilgi çekenler, onun ölüme çare bulduğunu ve civayı altına çevirdiğini iddia eden efsanelerdir. Nicolas Flamel özellikle Harry Potter serisi sayesinde popüler kültürde kendine önemli bir yer edinmiştir. J. K. Rowling “Harry Potter ve Felsefe Taşı” isimli kitabında Flamel’den söz etmiştir. Dan Brown da […]

Hayalet fotoğrafları

Hayalet tabiri, ölü bir insanın ruhunu ya da görüntüsünü tanımlar. Bu ruhun başka bir dünyada yaşadığına inanılır. Hayalet inancı, insan ruhunun bedenden ayrılabildiği ve kişinin ölümünden sonra da varlığını sürdürdüğü görüşüne dayanır. Hayaletlerin görünüp, nesnelerin yerlerini değiştirdikleri, kahkaha ve çığlık sesleri çıkarıp, belirli yerleri sık sık ziyaret edebildikleri söylenir. Fotoğraf makinasının icadıyla beraber hayalet fotoğrafları […]